facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Щатни

проф. д.н. Сергей Игнатов

проф. д.н. Сергей Игнатов

проф. д-р Тома Томов

проф. д-р Тома Томов

доц. д-р Емил Бузов

доц. д-р Емил Бузов

доц. д-р Майя Василева

доц. д-р Майя Василева

доц. д-р Мариана Малинова

доц. д-р Мариана Малинова

доц. д-р Теодор Леков

доц. д-р Теодор Леков

гл. ас. д-р Велин Белев

гл. ас. д-р Велин Белев

гл. ас. д-р Владимир Маринов

гл. ас. д-р Владимир Маринов

гл. ас. д-р Георги Гочев

гл. ас. д-р Георги Гочев

гл. ас. д-р Екатерина Григорова

гл. ас. д-р Екатерина Григорова

гл. ас. д-р Неделя Китаева

гл. ас. д-р Неделя Китаева

гл. ас. д-р Янко Димитров

гл. ас. д-р Янко Димитров