facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Докторанти

Филип Веселинов Филипов
 • Име на докторанта
  Филип Веселинов Филипов
 • Тема на дисертацията
  "Фрактален подход към съзнанието и Вселената в контекста на древното познание"
 • Научен ръководител
  проф. Сергей Игнатов, д.н.
Десислава Руменова Николова
 • Име на докторанта
  Десислава Руменова Николова
 • Тема на дисертацията
  "Слънчевият култ в Древен Египет през епохата на Старото Царство"
 • Научен ръководител
  проф. Сергей Игнатов, д.н.
Светла Илиева Илиева
 • Име на докторанта
  Светла Илиева Илиева
 • Тема на дисертацията
  "Ритуални практики в погребалната литература на Древен Египет"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Емил Бузов
Силвия Савкова Кременска
 • Име на докторанта
  Силвия Савкова Кременска
 • Тема на дисертацията
  "Развитие на декорацията в частните гробници на Тиванския некропол през ХVІІІ египетска династия"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Теодор Леков
Весела Константинова Атанасова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Докторска програма "Египтология" 

 

Професионално направление: 2.2. История и археология, научна специалност Стара история (египтология)

 

Научно жури:

 

Dominique Valbelle, professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris ІV)
Sergei Ignatov, professeur à la New Bulgarian University
Teodor Lekov, professeur à la New Bulgarian University
Alessandro Roccati, professeur Émérite d’Égyptologie à l’Université de Turin
Charles Bonnet, professeur membre de l’Institut, président

 

 

 • Име на докторанта
  Весела Константинова Атанасова
 • Тема на дисертацията
  "Жреците на божествения култ от началото на първата династия до края на Средното царство"
 • Научен ръководител
  проф. Сергей Игнатов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  26.09.2015 / 17:08

Прикачени файлове

Моника Петрова Попова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

докторска програма "Египтология" 

 

Професионално направление: 2.2. История и археология,
научна специалност Стара история (египтология)

 

Научно жури:

 

доц. д-р Теодор Леков

проф. Петер Цанев, д.н.

проф. Сергей Игнатов, д.н.

проф. Валерия Фол, д.н.

проф. Свилен Стефанов, д.н.

 

 • Име на докторанта
  Моника Петрова Попова
 • Тема на дисертацията
  Развитие на скулптурата по времето на Тиванските царе през ХІІ дин., ХVІІІ дин.
 • Научен ръководител
  проф. Сергей Игнатов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  30.06.2014 / 14:34
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката

Прикачени файлове

Йордан Венцеславов Чобанов

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Докторска програма "Египтология" 

 

Професионално направление: 2.2. История и археология, научна специалност Стара история (египтология)

 

Научно жури:

 

проф. Валерия Фол, д.н.
доц. д-р Теодор Леков
проф. Калин Порожанов, д.н.
доц. д-р Иво Панов
доц. д-р Тома Томов

 

 

 • Име на докторанта
  Йордан Венцеславов Чобанов
 • Тема на дисертацията
  Песните на арфиста в контекста на египетската литературна традиция (ІІ хил. до Р. Хр. – средата на І хил. до Р. Хр.)
 • Научен ръководител
  проф. Сергей Игнатов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  28.03.2013 / 16:20
 • Зала
  зала 303, корпус 2

Прикачени файлове