facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Дипломиране

Дипломирането на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми, предлагани от департамента, се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно схемата на програмата.

Стартиране на процедурата по дипломиране става с подаване на заявление до Ръководителя на департамента. 

Защитата на дипломните тези и държавните изпити се провеждат от комисии, включващи преподаватели от департамента и определяни със заповед на Декана на съответния факултет.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.

 

Дипломиране в бакалавърска програма "Арабистика (Арабски език, култура и литература)"

Дипломирането става с полагане на писмен държавен изпит по арабски език (5 кр.) и устен държавни изпит по арабски език (5 кр.). Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране – със задължителен писмен държавен изпит по арабски език и с устен държавен изпит по арабски език или дипломна теза. Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен държавен изпит по арабски език и устен държавен изпит по арабски език.

 

Дипломиране в бакалавърска програма "Гръцки език и култура"

Дипломирането става с полагане на държавен изпит по гръцки език (писмен практически и устен теоретичен) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.) и държавен изпит по превод (писмен и устен) - 4 кр. (2 кр. + 2 кр.). Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране - с писмен държавен изпит по гръцки език или с дипломна теза, както и задължителен устен държавен изпит по гръцки език. Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен държавен изпит по гръцки език и устен държавен изпит по гръцки език.

 

Дипломиране в бакалавърска програма "Египтология (Египетски език, култура и литература)"

Дипломирането става с дипломна бакалавърска теза.

 

Дипломиране в магистърска програма "Древният Египет в Класическата епоха"

Дипломирането става с дипломна магистърска теза.

 

Дипломиране в магистърска програма "Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток"

Дипломирането става с дипломна магистърска теза.

 

 

Прикачени файлове