facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Списание Ориенталия

orientalia-1-2-2012_126x181_fit_478b24840a

Ориенталия (1-2/2012). Поредни 15 и 16 книжки на изданието

Издание на Нов български университет. Издава се с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Други публикации

orientalia-1-2-2011_126x181_fit_478b24840a

Ориенталия (1-2/2011). Поредни 13 и 14 книжки на изданието

Издание на Нов български университет. Издава се с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Други публикации

orientalia-1-2-2010_126x181_fit_478b24840a

Ориенталия (1-2/2010). Поредни 11 и 12 книжки на изданието

Издание на Нов български университет. Издава се с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Други публикации

orientalia-2-2008-korica-sait_126x181_fit_478b24840a

Ориенталия (2/2008). Поредна 8 книжка на изданието

Издание на Нов български университет. Издава се със спомоществователството на национален дарителски фонд "13 века България"

Други публикации

orientalia-1-2007-korica-sait_126x181_fit_478b24840a

Ориенталия (1/2007). Поредна 5 книжка на изданието

Издание на Нов български университет. Издава се със спомоществователството на национален дарителски фонд "13 века България"

Други публикации