facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Ориенталия (1-2/2012). Поредни 15 и 16 книжки на изданието

orientalia-1-2-2012_184x250_fit_478b24840a

Ориенталия (1-2/2012). Поредни 15 и 16 книжки на изданието

Издание на Нов български университет. Издава се с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Други публикации