facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Мариана Малинова

Доц. д-р Мариана Малинова

 

Доц. д-р Мариана Малинова преподава в Нов български университет от 2005 г. Научните й интереси са в областта на религиознанието, историята на превода и политическата теология на исляма. Завършва специалност „Арабистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в Ориенталския семинар на Университета в Тюбинген (Eberhard Karls Universität), във Виенския университет, в Каирския университет, във Висшия съвет за научни изследвания (CSIC) в Мадрид.

 

Главен редактор на списание „Orientalia“. Член е на Европейския съюз на арабистите и ориенталистите (UEAI).

Автор на книгата „История на преводаческото движение в Абасидския халифат (VІІІ-Х в.)“, на преводи и статии в областта на културната история на исляма.

 

 

 

За контакти:

 

корпус 1, офис 406

тел.: 02/8110 406; в. 1406

e-mail: m_malinova@nbu.bg