facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" на ФАКУЛТЕТИТЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" на ФАКУЛТЕТИТЕ

   

  2018

  Проект: "Елини и траки по долината на р. Марица (Хеброс)". Пътуващ семинар на НБУ до Септември, Пазарджик и Пловдив (24 и 25 ноември 2018 г.)"

  Ръководител: доц. д-р Майя Василева, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания в рамките на общообразователните курсове, свързани с изучаването на гръцкия език и култура и на класическата древност, като ОООК051 Старогръцка култура (пътуващ курс), ОООК101 Разчитане на миналото, ОООК206 Древните цивилизации на Турция, ООКY110 Старогръцки език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2018

  Проект: "Пътуващ семинар "България - кръстопът на култури". Източна Македония (24-27.05.2018 г.)"

  Ръководители: гл. ас. д-р Владимир Димитров, гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари, преподаватели от деп. "Изкуствознание и история на културата"

  Участници: гл. ас. д-р Владимир Димитров, гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари, гл. ас. д-р Владимир Маринов, Мария Кънчева

  Програми, осъществили проекта: ООК за знания, БП "Изкуствознание и артмениджмънт"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2017

  Проект: "Траки, елини и македонци: естетика и култура на Беломорието". Пътуващ семинар на НБУ до Благоевград, Сандански, Петрич, Рупите, Пела, Дион, Вергина и Миеза (20-22.10.2017 г.)"

  Ръководител: доц. д-р Майя Василева, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания в рамките на генералния курс GENB029 Естетика и теория на изкуството с такива от общообразователни курсове, свързани с изучаването на гръцкия език и култура и на класическата древност, като ОООК051 Старогръцка култура (пътуващ курс); ОООК101 Разчитане на миналото; ОООК206 Древните цивилизации на Турция; ООКY110 Старогръцки език, ООКY151 Новогръцки език, ОООК170 Новогръцки език – А1, ОООК370 Новогръцки език – В1, както и с курсове към програмите по туризъм, предлагани в НБУ

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2017

  Проект: "Пътуващ семинар "Аристотел - естетика и култура на Тракия и Беломорието". Пътуващ семинар до Кюстендил, Благоевград, Сандански, Стагира и Кавала, 23-24.05.2017 г."

  Ръководител: доц. д-р Майя Василева, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания в рамките на генералния курс GENB029 Естетика и теория на изкуството с такива от общообразователни курсове, свързани с изучаването на класическата древност, като ОООК051 Старогръцка култура, ОООК126 Тракия през древността, ООКY110 Старогръцки език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2017

  Проект: "Фотоизложба на студенти, участвали в Пътуващ семинар „Гръцки език на колела: Посока Пелопонес”, Гърция, 03-08.04.2017 г."

  Ръководители: преп. Христина Янисова, преп. Диан Карагеоргиев

  Програми, осъществили проекта: проектът е реализиран от студенти и преподаватели от БП "Фотография", БП "Неоелинистика" и ОООК по чужд език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2017

  Проект: "Пътят на коприната: подкрепа на интердисциплинарно практическо обучение на студенти в професионална среда (Ивайловград, България, и Суфли, Гърция), 02-06.03.2017 г."

  Ръководители: доц. д-р Ирена Бокова, департамент "Антропология", гл. ас. д-р Кристина Савова, департамент "Дизайн"

  Програми, осъществили проекта: БП "Мода", БП "Интериорен дизайн" – департамент "Дизайн", БП "Антропология", БП "Кино и телевизия", БП "Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)" – департамент "Средиземноморски и Източни изследвания", Център по визуална антропология – департамент "Антропология"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към БФ

  По време на изпълнение на задачите, поставени в проекта, двама студенти от майнър-програма - втора специалност "Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)" и общообразователен курс по новогръцки език (Пламена Георгиева и Нели Йорданска) практикуваха новогръцки език като преводачи по време на работа във фабрика за коприна "Мухтаридис", Суфли, Гърция, и по време на теренна работа на студенти в град Суфли под ръководството на преп. Христина Янисова.

   

  Koprina   Koprina_1

   

  2016

  Проект: "Пътуващ семинар "Елини и траки по южното черноморие". Практикум в музеите на Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Китен, Ахтопол, Приморско и Кабюле, 28-30.10.2016 г."

  Ръководител: доц. д-р Майя Василева, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания по няколко общообразователни курса, свързани с изучаването на класическата древност: ОООК051 Старогръцка култура (пътуваща група), ОООК101 Разчитане на миналото, ОООК206 Древните цивилизации на Турция, ООКY110 Старогръцки език, ООКY111 Латински език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2016

  Проект: "Пътуващ семинар "Траки и елини от двете страни на Тракийско море". Практикум в музеите на Стара Загора, Александрово, Кърджали, Свиленград и Самотраки, 05-08.05.2016 г."

  Ръководител: проф. Петър Димитров, д.н., департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания по няколко общообразователни курса, свързани с класическата древност: ОООК051 Старогръцка култура, ООКY110 Старогръцки език, ООКY111 Латински език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2016

  Проект: "Фотоизложба на студенти, участвали в образователен и творчески семинар "Античен театър и антично изкуство", 14-17.04.2016 г., Гърция"

  Ръководители: проф. д-р Ева Волицер, департамент "Театър", ас. д-р Владимир Маринов, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2016

  Проект: "Фотоизложба на студенти, участвали в пътуващ семинар "Гръцки език на колела: Посока Пелопонес", Гърция, 11-16.04.2016 г."

  Ръководител: преп. Христина Янисова, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: БП "Фотография", ОООК по чужд език и БП "Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)", представители от департаменти "Средиземноморски и Източни изследвания" и "Романистика и германистика"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2015 

  Проект: "Пътуващ семинар "Траки и елини между Родопите и Егейско море". Практикум в археологическите музеи на Гоце Делчев, Ксанти, Гюмюрджина и Ивайловград, 31.10-01.11.2015 г."

  Ръководител: проф. Петър Димитров, д.н., департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания по няколко общообразователни курса, свързани с изучаването на класическата древност: ОООК051 Старогръцка култура (пътуваща група), ОООК101 Разчитане на миналото, ОООК127 Древните цивилизации на Турция, ООКY110 Старогръцки език, ООКY111 Латински език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2015

  Проект: "Пътуващ семинар "Долината на тракийските царе – гробници, ритуали и културни взаимодействия", 30-31.05.2015 г."

  Ръководител: доц. д-р Майя Василева, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: общообразователни курсове за знания, БП "Класически езици, антична култура и литература"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  Kazanlak_2015  Kazanlak_2015_1

   

  2014

  Проект: "Пътуващ семинар "Траки и елини в Егейска Тракия". Практикум в археологическите музеи на Кюстендил, Благоевград, Сандарски, Гоце Делчев и Кавала, 24-26.10.2014 г."

  Ръководител: проф. Петър Димитров, д.н., департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания по няколко общообразователни курса, свързани с класическата древност: ОООК051 Старогръцка култура (пътуваща група), ОООК102 Разчитане на миналото (на английски език), ООКY110 Старогръцки език, ООКY111 Латински език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  2014

  Проект: "Транспортни разходи за редовен докторант на стипендия за участие в археологични разкопки в Египет и проучване на Тиванския некропол"

  Ръководител: доц. д-р Теодор Леков, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програма, осъществила проекта: докторска програма "Египтология"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към МФ

   

  2014

  Проект: "Античното и средновековно културно наследство на Горна Мизия"

  Ръководител: гл. ас. д-р Емил Бузов, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програма, осъществила проекта: магистърска програма "Древният Египет в Класическата епоха"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към МФ

   

  Gorna_Miziya 

   

  2014

  Проект: "Античното и средновековно културно наследство на Горна Мизия"

  Ръководител: гл. ас. д-р Емил Бузов, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програма, осъществила проекта: бакалавърска програма "Египтология"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към БФ

   

  Gorna_Miziya_1

   

   

  2013

  Проект: "Пътуващ семинар "Елини и траки по долината на Места". Практикум в историческите музеи на Благоевград, Гоце Делчев и Кавала, 23-24.11.2013 г."

  Ръководител: доц. д-р Майя Василева, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програми, осъществили проекта: проектът обединява практически занимания по няколко общообразователни курса, свързани с класическата древност: ОООК051 Старогръцка култура (група за пътуващ семинар), ОООК101 Разчитане на миналото, ОООК102 Разчитане на миналото (на английски език), ООКY110 Старогръцки език, ООКY111 Латински език

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО

   

  Mesta_2013

   

   

  2013

  Проект: "Византийски старини в Истанбул"

  Ръководител: доц. д-р Тома Томов, департамент "Средиземноморски и Източни изследвания"

  Програма, осъществила проекта: бакалавърска програма "Египтология"

  Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към БФ

   

   

   

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ