facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

 

Ръководител

 

доц. д-р Мариана Малинова

корпус 1, офис 406

тел.: 02/ 8110 406; в. 1406

e-mail: m_malinova@nbu.bg

 

 

Секретар-специалист

 

Надежда Куприянова

корпус 1, офис 406

тел.: 02/ 8110 406; в. 1406

e-mail: nkuprianova@nbu.bg

 

 

Департамент "Средиземноморски и Източни изследвания" е основан през 1995 г. и обхваща изследванията в областта на науките за античността и ориенталистиката. Ареалът на изследвания се разпростира в териториален аспект върху древните цивилизации на Средиземноморието: Гърция и Рим, Класическия Древен Изток – Древен Египет и Месопотамия.

 

Преподавателският състав на Департамента участва в научни програми на редица университети и научни институти в чужбина: Институт по египтология – Залцбург; Институт по история на науката към "Макс Планк", Берлин, Философски факултет; Санктпетербургски университет, Факултет по ориенталистика; Московски държавен университет, Катедра по история на Стария свят; Център за научни изследвания (КЕРА) – Атина, Гърция; Университет в Лондон; Университет в Оксфорд, Англия.

 

Семинарът на Департамента "Култура на Източното средиземномори", действащ от началото на 2015 г., предлага ежегодно лекции в различни области на изследванията на древността. 

 

Пътуващ семинар в Гърция, Бакалавърска програма "Неоелинистика"

 

 

Почетни доктори на НБУ, предложени от Департамента, са проф. Маркхам Гелер (Университетски колеж, Лондон), д-р Ричард Паркинсън (Британски музей), проф. Антонио Панаино (Болонски университет).

 

Периодично департамент "Средиземноморски и Източни изследвания" издава Годишник и списание "Ориенталия" (от 2005 г.).

 

Департаментът организира ежегодно пътуващи семинари в Египет (от 2005 г.), в Турция (Истанбул (Константинопол), Анатолия, Малоазийското крайбрежие), Гърция и Близкия Изток.