ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

гл. ас. д-р Янко Димитров

гл. ас. д-р Янко ДимитровДепартамент: Средиземноморски и Източни изследвания

Телефон: -

E-mail: yanko_dimitrovv@abv.bg

Приемно време: Б1, Електронна поща: yanko_dimitrovv@abv.bg Онлайн,Б1, Електронна поща: yanko_dimitrovv@abv.bg Онлайн