facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

гл. ас. д-р Неделя Китаева

гл. ас. д-р Неделя КитаеваДепартамент: Средиземноморски и Източни изследвания

Телефон: -

E-mail: nkitaeva@nbu.bg

Приемно време: nkitaeva@nbu.bg; месинджър Nedelya Kitaeva Онлайн