facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Втори конгрес на неоелинистите от балканските страни "Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми на обучението и перспективи". Доклади, първо издание. София, 21-22 септември, 2007 г.

sbornik-neo_184x250_fit_478b24840a

Втори конгрес на неоелинистите от балканските страни "Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми на обучението и перспективи". Доклади, първо издание. София, 21-22 септември, 2007 г.

Редактор: Стойна Пороманска. - София: Издателство на Нов български университет, 2010

Сборници

Организационен комитет от НБУ: 

Стойна Пороманска

Екатерина Григорова

Христина Янисова

Янко Димитров