facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Византия - позната и непозната. Второ допълнено издание

vizantiya-2_184x250_fit_478b24840a

Византия - позната и непозната. Второ допълнено издание

Томов, Тома. - София: Издателство на Нов български университет, 2014

Научни и учебни издания

Изданието разглежда обстойно, снабдено с илюстративен материал и карти, една от най-напредналите цивилизации, наследник на Рим в Източното Средиземноморие – Византия. Мост между мюсюлманския Изток и католическия Запад, Византия е представена чрез географски обзор и етнически състав, държавния апарат и управлението на империята, свещенослуженията, армията, дипломацията, Константинопол, провинцията, икономиката, културата, изкуството, човека, наследството и др. Книгата разполага с богато приложение, в което са включени хронология, речник на термините, библиография, списък на византийските василевси, списък на византийските патриарси.