facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Византия - позната и непозната

vizantia-t-tomov-2012_184x250_fit_478b24840a

Византия - позната и непозната

Томов, Тома. - София: Издателство на Нов български университет, 2012

Научни и учебни издания

За малко над хиляда години /330-1453/, като наследник на Рим в Източното Средиземноморие, Византия е една от най-напредналите и сложни цивилизации на света. Родена в края на Класическия период, тя процъфтявала през Средните векове и допринесла за развитието на Ренесанса. Жителите на империята – гърци, сирийци, арменци, славяни, копти и др. – се нарекли "ромеи", подчертавайки по този начин приемствеността с древноримските традиции. Християнството сплотило разнородните народности, а гръцкият език, считан за държавен, придал дълбочина и образност на литературните творения на византийците. С пищните и тържествените църковни служби и императорски приеми Византия засенчила източните владетелски дворове. Тя достигнала апогея на своето развитие при Юстиниан I Велики и се превърнала в могъща средиземноморска държава. Със своята търговска мрежа, простираща се от Скандинавия до Шри Ланка, тя служела като жизненоважен мост между мюсюлманския Изток и католическия Запад. От книгата ще узнаете за държавното и църковното устройство на Византия, за различни страни от ежедневието на удивителна общност от народи, наречена "ромеи".

 

Тази пленителна история е разказана по един увлекателен начин от Тома Томов, "жителят на Константинопол", с помощта на исторически документи и богато илюстрирана с карти, схеми, чернобели и цветни илюстрации