facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език. Работна тетрадка 2

rabotna-tetradka-2-h-yanisova_184x250_fit_478b24840a

Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език. Работна тетрадка 2

Янисова, Христина. - София: Издателство на Нов български университет, 2009

Научни и учебни издания

"Работна тетрадка 2", която е естествено продължение на учебното помагало по практическа новогръцка граматика "Работна тетрадка 1", се стреми да придаде завършеност и цялост на основния курс по новогръцки език, като обхваща материала от 16-30 урок от учебника "Новогръцки за начинаещи". В учебните единици се прави обзор на изучаваните граматически категории, тематично обобщение на лексиката и се предлагат разнообразни упражнения за развитие и усъвършенстване на произношението, правописа и граматиката, уменията за разбиране при четене и писане, включени са и примерни тестове за проверка на придобитите знания и умения (с отговори за правилно решение). Учебното помагало е предназначено за студенти, ученици и всички, които изучават новогръцки език. То може да служи както за семинарни занятия, така и като средство за самостоятелна подготовка.