facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език. Работна тетрадка 1

rabotna-tetradka-1-h-yanisova_184x250_fit_478b24840a

Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език. Работна тетрадка 1

Янисова, Христина. - София: Издателство на Нов български университет, 2008

Научни и учебни издания


"Работна тетрадка 1" е помагало по практическа новогръцка граматика към първите 15 урока от учебника "Новогръцки език за начинаещи". В учебните единици се прави обзор на изучаваните граматически категории, тематично обобщение на лексиката и се предлагат разнообразни упражнения за развитие и усъвършенстване на произношението, правописа и граматиката, уменията за разбиране при четене и писане, включени са и примерни тестове за проверка на придобитите знания и умения (с отговори за правилно решение). Учебното помагало е предназначено за студенти, ученици и всички, които изучават новогръцки език. То може да служи както за семинарни занятия, така и като средство за самостоятелна подготовка.Христина Янисова е преподавател в Нов български университет, където води курсове по практически новогръцки език, граматика и писмен превод на студенти от бакалавърска програма "Неоелинистика". Автор е на публикации в областта на приложната лингвистика на новогръцкия език. Специализирала е в Атинския университет и в университета в Патра, Гърция. Член е на дружеството на неоелинистите в България "Костис Паламас"