facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Тракийски език и гръцка и тракийска епиграфика (Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy)

trak-ezik-i-gracka-trak-epigrafika-p-dimitrov_184x250_fit_478b24840a

Тракийски език и гръцка и тракийска епиграфика (Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy)

Димитров, Петър. - Издателство "Cambridge Scholars Publishing", Великобритания, 2009

Научни и учебни издания

Подобна книга излиза за първи път - при това на английски език и извън България. Тя представя максимално пестеливо всичко известно досега от епиграфските паметници от България в един изчерпателен  списък, след което авторът прави коментар по теоретичните въпроси на езика и находките от надписите. Преодолява се дълго разстояние в неизследвания свят на езика на тракийските артефакти и с нов метод се настанява проблематиката в лоното на истинската индоевропейска наука. Новото в книгата са онези хиляда данни от тракийски имена, събрани, коментирани, поправени, от които повече от половината са нови или с нови примери от нови надписи. Книгата съдържа: Общ увод към проблематиката с излагане на методиката; Първа част, съдържаща доказателствения материал от надписите; Втора част, посветена на  теорията с описване на фонологията  и морфологията на тракийския език (за първи път в науката) с нови и неизвестни данни и заключения.