facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Статия "Надпис от с. Кьолмен, Преславско от VІ в. пр. Хр."

statiya-kyolmen-p-dimitrov_184x250_fit_478b24840a

Статия "Надпис от с. Кьолмен, Преславско от VІ в. пр. Хр."

Димитров, Петър.

Изследвания

Статията "Надпис от с. Кьолмен, Преславско от VI в. пр. Хр." е публикувана в поредицата Thracia 15,  посветена на проф. Александър Фол. 2003 г.