facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Статия „Ислям и демокрация“

myusulmanite-v-bulgaria-korica-m-malinova-2018_184x250_fit_478b24840a

Статия „Ислям и демокрация“

Малинова, Мариана.

Изследвания

Статията "Ислям и демокрация" е публикувана в "Мюсюлманите в България: динамика на нагласите", основни резултати от проект "Нагласи на мюсюлманите в България - 2016", състав. Евгения Иванова, ред. Антоний Гълъбов - София: Издателство на Нов български университет, 2018