facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Статия "Early Bronze Fibulae and Belts from the Gordion City Mound"

statiya-v-kniga-m-vasileva-2012-korica_184x250_fit_478b24840a

Статия "Early Bronze Fibulae and Belts from the Gordion City Mound"

Василева, Майя.

Изследвания

Статията "Early Bronze Fibulae and Belts from the Gordion City Mound" е публикувана в "The Archaeology of Phrygian Gordion, Royal City of Midas", 2012 г.
Статията е резултат от дългогодишната работа на доц. Василева като член на американската археологическа експедиция в Гордион, Турция, под егидата на University of Pennsylvania, Philadelphia.