facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Поетика. Аристотел

aristotel-poetika-2016_184x250_fit_478b24840a

Поетика. Аристотел

Прев. Георги Гочев - София: Изток-Запад, 2016

Изследвания

"Поетика" е от най-важните, най-трудните и най-противоречивите съчинения на Аристотел. Трактат за драмата или практическа логика на живота? Ръководство към поета или опит за представяне на трагедията като естествен човешки феномен? Достигнала до нас като по случайност, тази малка, но останала във времето книжка не спира да ни изумява с острото поставяне на въпроса за какво служи поезията.

Повече от 40 години след последната си поява на български, Аристотеловата "Поетика" излиза в нов превод на Георги Гочев, придружен с подробен коментар.