facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Τα νεοελληνικά ιδιώματα της Νοτιοανατολικής Βουλγαρίας = Новогръцките диалекти в югоизточна България

novogr-dialekti-s-poromanska-2014_184x250_fit_478b24840a

Τα νεοελληνικά ιδιώματα της Νοτιοανατολικής Βουλγαρίας = Новогръцките диалекти в югоизточна България

Пороманска, Стойна. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α.: ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ=Атина : Издателство "Кардамица", 2014

Изследвания