facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Константинопол и руската колония (до 1204 г.)

konstantinopol-i-ruskata-kolonia-do-1204-g-toma-tomov_184x250_fit_478b24840a

Константинопол и руската колония (до 1204 г.)

Томов, Тома. - София: Издателство на Нов български университет, 2008

Научни и учебни издания

Монографията е посветена на един от значимите и важни проблеми, свързани с историята и топографията на Константинопол – възникването и развитието на чуждестранни колонии. С изучаването и подробен анализ на разнородни средновековни материали (светски и църковни) авторът доказва, че наред с останалите чуждестранни колонии, в ромейската столица е съществувала и руска колония. Нейната поява най-общо може да се датира в границите на период не по-ранен от 989/ок. 995 г. и не по-късен от 1043 г. Благодарение на Антоний от Новгород и неговата “Книга на поклонника” мястото, в центъра на ромейската столица, е сигурно установено. За съжаление руската колония загива в пламъците на пожара, запален през август 1203 г., от рицарите на ІV-я кръстоносен поход.

Доц. д-р Тома Томов или "жителят на Константинопол" е отличен познавач на историята на градското строителство в ромейската столица и на нейната топография, който с грижливост и педантичност се опитва да поднася на читателя правдива картина на ромейската действителност.