facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Ключ 1014

klyuch_184x250_fit_478b24840a

Ключ 1014

Томов, Тома. - София: Издателство на Нов български университет, 2015

Научни и учебни издания

Представената монография се вписва в поредицата от публикации, посветени на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил (997–1014). След "Константинопол и руската колония (до 1204 г.)" и "Византия – позната и непозната" доц. д-р Тома Томов ("жителят на Константинопол") напуска пределите на византийската столица и с грижливост и педантичност се опитва да поднесе на читателя правдиво описание на българо-византийския сблъсък през лятото на 1014 г. в долината на Струмешница, известен като "битката при Ключ". То е едно от най-подробните в историческите изследвания досега благодарение на отличното познаване на района не само от географски и топографски карти, но и от лични впечатления. Авторът навлиза в големи детайли при анализа на военните действия и прави много оригинални уточнения за топонимията, пътищата, стратегията, числеността на двете войски и техните предни отряди.