facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

История на преводаческото движение (харакат ат-тарджама) в Абасидския халифат (VІІІ-Х в.)

istoriya-na-prevodacheskoto-dvizhenie-m-malinova-2012_184x250_fit_478b24840a

История на преводаческото движение (харакат ат-тарджама) в Абасидския халифат (VІІІ-Х в.)

Малинова, Мариана. - София: Издателска къща "Гутенберг", 2012

Изследвания

Изследването пресъздава историята на организираната преводаческа дейност в Халифата през периода VІІІ-Х в., като предимно разчита на арабските източници от Х век. Чрез включената в тях информация за личния живот на учените и преводачите може да бъде проследена зародилата се през този период традиция на предаване на знанието и да се наблюдава нейното развитие в институциите, в които били ангажирани участниците в преводаческата дейност.

 

Книгата се опитва да представи нюансирана обща картина на преводаческото движение в Абасидския халифат, усложнена и задълбочена от разглеждането на превода като сложен социален феномен, съвкупност от исторически, биографически, идеологически елементи, които променяли неговата динамика от самото начало през VІІІ век до бавното му затихване през втората половина на Х век.