facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Икономика. Платон | Ксенофонт | Аристотел. Античните философи за дома и стопанството

ikonomika-2018_184x250_fit_478b24840a

Икономика. Платон | Ксенофонт | Аристотел. Античните философи за дома и стопанството

Прев. Георги Гочев - София: Издателство на Нов български университет, 2018

Изследвания

Книгата представя за пръв път на български език всички антични свидетелства за основите на икономическата теория. Читателят ще открие в текста от Платон, Ксенофонт и Аристотел. Платон е представен с откъси от диалозите „Държавата“ и „Закони“, Ксенофонт с диалога „За добрия стопанин“ и трактата „За приходите“, а Аристотел – с откъси от „Никомахова етика“ и „Политика“, както и с трактата в три книги „Икономика“, създаден от негови ученици. Изданието включва и подробен речник на термините и понятията, свързани с античната политическа и икономическа философия, както и предговори от преводача Георги Гочев и консултанта на изданието Красен Станчев.