facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Годишник на департамент "Средиземноморски и Източни изследвания", том ІІ (2004)

godishnik-tom2-2004_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент "Средиземноморски и Източни изследвания", том ІІ (2004)

София: Издателство на Нов български университет, 2004

Годишници

Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров

 

Съдържание