facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Годишник на департамент "Средиземноморски и Източни изследвания", том І (2002)

godishnik-tom1-2002-scan-za-site_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент "Средиземноморски и Източни изследвания", том І (2002)

София: Издателство на Нов български университет, 2003

Годишници

Академични четения в чест на проф. Златозара Гочева

 

Съдържание