facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

A companion to Ancient Thrace

m-vassileva-companion-1str_184x250_fit_478b24840a

A companion to Ancient Thrace

Vassileva, Maya. - Editors: Julia Valeva, Emil Nankov and Denver Graninger Publisher: Wiley-Blackwell, 2015

Изследвания

В епохата сме на различни справочни издания, companions („придружители“) и handbooks по най-разнообразни теми, тъй като малцина се тези, които могат и желаят да се справят с дебели томове. В тази серия от многобройни наръчници по едри и дребни теми от древната история, най-после излезе и Companion за древна Тракия, издаден от специализирано в такава литература издателство. Една от главите в него е на преподавател от департамента. В книгата читателят ще намери тематично подредени есета за най-важните моменти от историята и културата на древна Тракия, които резюмират съвременното състояние на науката и са снабдени с най-новата библиография по разглежданите въпроси.

 

A companion to Ancient Thrace