facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

доц. д-р Теодор Леков

доц. д-р Теодор ЛековДепартамент: Средиземноморски и Източни изследвания

Телефон: 8110406

E-mail: tlekov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Теодор Арсов Леков

Тел. +359(2) 8110406
e-mail: tlekov@nbu.bg

Oбразование и научни степени:
- 1995 – магистърска степен по история, специализация стара история в Софийския университет “Св.Кл.Охридски”
- 1997 - редовен докторант към катедра по Стара История, палеобалсканистика и тракология на Историческия факлултет към СУ “Св.Кл.Охридски”.
- 2001 – докторска степен в Софийския университет “Св.Кл.Охридски”. Тема на дисертацията: “Представите за човешката личност в историческото развитие на древноегипетската религия.”
- 2002 – главен асистент по египштология (стара история) в НБУ
- 2005 - хабилитационен труд на тема: "Свещените книги в Древен Египет"
- 2005 - доцент
- 2005-2012 ръководител на департамент "Средиземноморски и източни изследвания"
- 2012 - член на Български институт по египтология към НБУ
- от 2012 - ръководител на проект "Археологически разкопки в Египет" и археологическата мисия в гробницата на Пиай (ТТ 263), Луксор (Египет)


Научни интереси:
Египтология, стара история, история на религиятаПубликации:

Основни публикации:

Леков, Т. Скритото знание. Свещените книги на Древен Египет. София 2004.
Леков, Т. Литанията на Ре. София 2004.
Леков, Т. Амдуат. Записи от Скритата зала, София, 2006.
Леков, Т. Религията на Древен Египет, София, 2007.
Леков, Т. Книга на мъртвите, София, 2013.
Леков, Т. Книга на портите, София, 2017.