ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

доц. д-р Мариана Малинова

доц. д-р Мариана Малинова

e-mail: m_malinova@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент


Научна степен: доктор


Основни изследователски интереси в областта на: културна и политическа история на исляма, история на превода в арабоезичните страни


Допълнителни изследователски интереси в областта на: мюсюлманска философия


Възможности за експертиза в областта на: политическа и културна история на исляма


Преподавателски интереси в областта на: политическа и културна история на исляма, арабски език


Образование:
1993 - Завършено висше образование, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет "Класически и нови филологии", специалност "Арабистика";

 

Членство в организации:
• член на Европейския съюз на арабистите и ориенталистите (UEAI)
• съорганизатор на Сдружението на стипендиантите на Сасакава в България (СССБ)

 

Участие в национални и международни проекти:
• 2013 г. участие в работната група по проект „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;
• 2012 г. ръководител на проект „Близък Изток, Северна Африка и Балканите: Предизвикателствата на промяната","The Middle East & North Africa (MENA) and the Balkans: Challenges of Transformation" Международна конференция на НБУ и Център за изследвания на телевизия "Ал-Джазира", с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, МВнР на България;

 

По-важни публикации:
1. История на преводаческото движение в Абасидския халифат, ИК „Гутенберг“, София 2012, ISBN 978-954-617-132-0.
Статии:
2. Is Islam compatible with Democracy? http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/3/5/201335103758486734Mariana%20Malinova.pdf
3. Основни принципи в политическата теология на класическия и Cредновековен ислям; в: Разум, Списание за политика и култура, 2/2002, София, с. 124-140

 

Обществена дейност:
• главен редактор на списание Ориенталия