ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Актуално

img-0001_678x410_crop_478b24840a
07.06.2019 16:20

Публична лекция „Титанът Гилгамеш – между божественото и човешкото”

Корпус 1, Зала 212

Организатор:
департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“

Водещ:
доц. д-р Страхил Панайотов

Дискутанти:
доц. д-р Майя Василева
гл. ас. д-р Владимир Маринов

Лекцията е свързана с проект на Издателството на НБУ за публикуване на превод от акадски на епоса за Гилгамеш – за първи път в България. Д-р Панайотов представя историята на откриването на клинописните таблички с текста на епоса и съвременното състояние на проучванията върху различните версии на митологичния разказ.

Д-р Страхил Панайотов завършва образованието си в Хайделберг, Германия. Там работи и върху дисертацията си, която защитава в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2014 г. През последните пет години работи върху голям проект за издаване на асирийски медицински текстове в Свободния университет в Берлин, под ръководството на проф. Марк Гелер, който е почетен професор на НБУ. Понастоящем работи в Института за исторически изследвания на БАН.